Asigurarea îngrijirii pacienților în conformitate cu standardele clinice acceptate și cu nevoile pacientului

Permanent îmbunătățim practica clinică printr-o gândire critică, aprecierea și utilizarea cercetărilor existente în domeniu pe plan național și internațional și dezvoltarea abilităților necesare pentru efectuarea unui serviciu de calitate  prin definirea :

  1.  competențelor fundamentale
  2. competențelor generale de la locul de muncă
  3. competențelor specifice